Friday, 31 May 2013

Praktische tips om " ja, maar ... -denken" te veranderen in actie!


En dan nu … stilstaan én aan de slag.
Voor iedereen die met regelmaat  gevaarlijke en ongevaarlijke leeuwen en beren op de weg ziet.

De woorden “Ja, maar ..” worden vaak met recht uitgesproken omdat er gekeken wordt naar álle mogelijke gevolgen van een actie. Mensen die geen zin hebben om alle (negatieve) gevolgen te bekijken en op zich in te laten werken, worden nogal eens ongeduldig van de “Ja, maar-aanhangers”. Op een themaochtend van het ROC van Twente werd het “Ja, maar …”-denken flink op de hak genomen op een enorm leuke manier. Ik heb ontzettend gelachen en veel herkenbaars gehoord en gezien. Vooral op het eind. Zonder dat de theatertrainers het door hadden, verkondigden ze het ‘Oplossingsgerichte Woord’ en brachten dat zeer komisch in beeld.
Ik noem er drie:
1.   Kijk naar wat er wél is, ga daar mee aan de slag.
2.   Durf luchtig naar een probleem te kijken
3.   Probeer het met omdenken, wie weet waar je uit komt!

Het klinkt simpel, maar ik waarschuw: het is niet eenvoudig.
Ik herkende zeer veel omdat ik in mijn workshop "Doe de SMILE-dip" de deelnemers actief bezig laat zijn met het omdenken van " ja, maar ..." naar "wat kan ik anders denken of doen?".
Ik noem voorbeelden:
Ik begin bij nummer drie:
Pak een houten knijper, schrijf op 1 kant een negatieve eigenschap van jezelf (bijvoorbeeld koppigheid) en schrijf aan de andere kant het voordeel van die eigenschap op (bijvoorbeeld: vasthoudend. Dit gebruik ik bij mijn workshops in de hoop dat mensen tijdens het wasophangen nog aan me denken :-)  In welke situatie kan een probleem juist positieve kanten hebben?? Zodra je dat kunt zien, kijk je vaak anders naar de lastige situatie en kan je open staan voor nieuwe oplossingen.
Dan nummer twee:
Zet humor in cq relativeer meer! Mijn stokpaardje en lievelingsinzet bij het Oplossingsgericht werken en denken. Maak bijvoorbeeld het probleem giga giga GIGA groot of bedenk een grappige metafoor of bedenk wat er nog wél goed gaat (iets heel piepkleins) ondanks het probleem. Zodra je een SMILE op je gezicht krijgt voel je dat je het probleem anders benaderen kan. Gebruik dat moment en ga aan de slag!
En als laatste nummer een:
Ondanks de aanwezigheid van een probleem (misschien de afwezigheid van iets), kan je, door goed te kijken en na te denken tot de ontdekking komen dat er iets is wat in orde is, wat OKÉ is, wat gewaardeerd kan worden, wat … gebruikt kan worden om te bereiken wat je wilt. De kunst is om dit los te kunnen zien (en voelen) van de sores die het probleem in eerste instantie met zich mee brengt. Ga er voor! Ga voor het positieve! Je wordt er vrolijker van en je krijgt daardoor meer zin en kracht om nog meer positieve dingen te doen.

De themaochtend “Ja, maar …” was geweldig om mee te maken; zeer inspirerend voor mij. Ik heb nu heel veel zin om een vervolg aan te bieden voor docenten, begeleiders, zorgcoördinatoren, interne begeleiders, mentoren, etc. etc. met als titel:

En nú …

Aan de slag! Je kan het!

Ella de Jong
www.elladejong.com
PS blijkbaar was ik aanwezig bij een voorloper van "De Grote Omdenkshow" !

  

No comments:

Post a Comment